Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk

 

Råd

 

2011-2012

Medlem af Advisory Board i Buster, Filmfestival for børn og unge.

 

 

Udvalg


2014-2015

Medlem af bedømmelsesudvalg ved ph.d.-afhandling, DPU, AU.


2014-

Medlem af styregruppen for Nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning (NNMF).


2014

90%-opponent for ph.d.-projekt om digital literacy ved Universitetet i Stavanger.


2013-2014

Leder af adjunkt- og lektorbedømmelsesudvalg ved stillinger til danskfagets didaktik ved SDU


2013-2014: Medlem af bedømmelsesudvalg ved lektor- og adjunktbedømmelsesudvalg, DPU, AU.


2013

Granskningsarbejde ved ph.d.-afhandling indleveret ved Åbo Akademi, Vasa.


2012-

Deltager i følgegruppen for projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet ved Klara Korsgaard, leder af Nationalt videncenter for læsning.

 

2010-2011

Medlem af bedømmelsesudvalg til ansættelse af post.doc. i fagdidaktik med udgangspunkt i norsk og/eller digitale medier i forskningsprojektet "The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education" (http://literacy.hio.no). Sylvi Penne leder af bedømmelsesudvalg og projekt.

 

2009-

Medlem af faggruppen for de almene humanistiske fag ved Pædagogikum 2009.

 

2007-

Medlem af styregruppen for Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi).

 

2005-

Medlem af IMEN, International Mother Tongue Education Network.

 

2005-2008

Co-convener (sammen med lektor Ellen Krogh, IFPR) af forskningsnetværket Standard Language Education (StLE) under AILA.

 

2004-2006

Medlem af kursusudvalget for Forskerskolen i gymnasiepædagogik, IFPR.

 

2001-2003

Sekretær (halvtid) for arbejdsgruppen Fremtidens danskfag, Undervisningsministeriet.

 

1997-1999

Medlem af Socialanalytisk Selskab ved bl.a. Lars-Henrik Schmidt.

 

Netværk

 

Her er en oversigt over formelle og uformelle netværk jeg er engageret i, og personer jeg har professionel kontakt med:

 

2013-

UNI-netværk for danskfaget

Et netværk for forskere og undervisere i danskfaget samt medlemmer af Dansklærerforeningen, alle på gymnasie- og universitetsniveau.

Nordfag er et nordisk forskernetværk etableret i 2007 som fokuserer på sammenlignende studier af modersmåldidaktik med deltagelse af ni forskere, inklusive mig.

 

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi)

Nyt netværk etableret i 2007 af blandt andre Ellen Krogh, Peter Kaspersen, Karin Esmann Knudsen, Gitte Ingerslev og mig.

En hjemmeside for et netværk jeg var med til at starte og ledede fra 2005-2008.

Hjemmeside for International Mother Tongue Education Network, som jeg er medlem af (selv om det ikke fremgår af deres hjemmeside endnu).

Denne hjemmeside under Elektronisk mødested for undervisning (EMU) er Undervisningsministeriets portal til faglighedsprojekterne Fremtidens danskfag og Fremtidens uddannelser, som jeg har medvirket i.

Jeg har tidligere boet i bofællesskab med min familie. Her kan du læse lidt om hvordan man gør det. Der bor sjovt nok mange lærere og læreruddannere sådan et sted.

Publiceret: 05-03-2009

Lektor i kommunikative kompetencer på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Specialiserer sig i it-didaktik. Har bl.a. udviklet det program jeg bruger til at lave denne hjemmeside med. Har en hjemmeside der bugner med gode ideer.