Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Publikationer

 

Opdateres jævnligt.


Nikolaj Frydensbjerg Elf, Thorkild Hanghøj, Håvard Skaar & Per-Olof Erixon (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014. Special Issue Paradoxes and negotiations in Scandinavian L1 research in languages, literatures and literacies. Guest edited by Ellen Krogh and Sylvi Penne. L1 - Educational Studies in Languages and Literature, 15, 1-89. Download her.


Nikolaj Frydensbjerg Elf (2015). Dramatisk, ikke tragisk: Amalies udvikling af skriveridentitet i fysik/kemi i slutningen af folkeskolen og gymnasiet. In E. Krogh, T. S. Christensen & K. S. Jakobsen (Eds.), Elevskrivere i gymnasiefag (pp. 101-136). Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Nikolaj Frydensbjerg Elf. (2014a). Læremidler som social praksis i fag. In E. Krogh & S. E. Holgersen (Eds.), Cursiv. Tema: Sammenlignende fagdidaktik (pp. 97-122). Emdrup: Institut for Uddanelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Univsersitet. Findes online.


Nikolaj Frydensbjerg Elf (2014b). Teknologi, skrivekultur og skriveridentitet. In A. Skaftun, A. J. Aasen & P. H. Uppstad (Eds.), Skriv! Les! 2 (pp. 291-314). Bergen: Fagbokforlaget.


Nikolaj Frydensbjerg Elf (2014c). Her er Martin Nysgerrig: En elevs legende konstruktion af skriveridentitet i fysik/kemi. Kvan, 99.


Nikolaj Frydensbjerg Elf: Brug af it i gymnasiet - muligheder og umuligheder. I Dolin, Jens m.fl. (red.): Gymnasiepædagogk, 2. udg. Hans Reitzels Forlag. 2013. S. 529-545


Nikolaj Frydensbjerg Elf, Torben Spanget Christensen og Ellen Krogh: Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Syddansk Universitetsforlag. 2014. 370 s.


Nikolaj Frydensbjerg Elf & Michael Paulsen: Brug af it i gymnasiet - muligheder og umuligheder. I Dolin, Jens m.fl. (red.): Gymnasiepædagogk, 2. udg. Hans Reitzels Forlag. 2013. S. 529-545.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: En tur rundt i norske uddannelsestidsskrifter - med særlig fokus på brug af it i undervisningen og didaktik. I GymPæd 2.0, nr. 8. Institut for Kulturvidenskaberne, Syddansk Universitet. S. 11-13. ISSN 1904-3961.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Medieundervisning i modersmålsfaget - på vej mod multimodale perspektiver. I Nikolaj Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen (red.): Den nordiske skolen - fins den? Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag. Oslo: Novus Forlag. S. 92-121. ISBN: 978-82-7099-707-7.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Verbalisering, visualisering, multimodalisering! En interviewanalyse af hf-lærernes syn på det visuelle i undervisningen på Visuel hf. I Aase H.B. Ebbensgaard & Nikolaj Frydensbjerg Elf (red.): Visuel hf - vision og virkelighed. 2012. Viborg: VIA University College / The Animation Workshop / Viborg Gymnasium og Hf. S. 110-126. ISBN: 978-87-992723-2-7. Hele bogen findes som e-bog her.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf, Aase Bitch Ebbensgaard, Sia Søndergaard: En succes under udarbejdelse - konklusioner fra følgeforskningen. I Aase H.B. Ebbensgaard & Nikolaj Frydensbjerg Elf (red.): Visuel hf - vision og virkelighed. 2012. Viborg: VIA University College / The Animation Workshop / Viborg Gymnasium og Hf. S. 127-138. ISBN: 978-87-992723-2-. Hele bogen findes som e-bog her.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Giver det mening at forske i ’kulturfag’?: På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i en gymnasiekontekst. I Ellen Krogh, Frede V. Nielsen (red.): Cursiv nr. 7. Tema: Sammenlignende fagdidaktik 2. Juni 2012. Aarhus: Aarhus Universitet. S. 133-158. Online.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Fra Visuel hf til multimodal undervisning. I Liv i skolen, nr. 3, 2012. VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling. S. 72-77.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Tidsskriftrundfart i det danske farvand. I GymPæd 2.0, nr. 7, 2012. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Online.

  

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens (u)muligheder. Forskningsrapportering af forsøgs- og udviklingsprojektet M-læring i gymnasiet ved IBC Kolding. Skriftserien Gymnasiepædagogik, Vol. 87. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 170 sider. Kan downloades her.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf & Thorkild Hanghøj: Elektroniske tekster: om at sætte strøm til danskfaget. I Dansk Noter. August 2011. København.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: At tegne en tanke - på Visuel hf i Viborg. GymPæd 2.0 nr. 6. 2011. S. 4-77. Online på www.sdu.dk/gp2.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Sammenlignende fagdidaktik forstået som kvalitative studier af multiple cases – nogle perspektiverende kommentarer. I Ellen Krogh, Frede V. Nielsen (red.): Sammenlignende fagdidaktik. 2011. s. 171-177. (Skriftserien Cursiv, nr. 7). Aarhus: Aarhus Universitet.

 

Ebbensgaard, Aase H.B., Elf, Nikolaj Frydensbjerg & Søndergaard, Sia (Eds.): At tegne en tegne - første rapport om Visuel hf i Viborg (Skriftserien Gymnasiepædagogik, Vol. 81). Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 2011. 350 sider. Har bidraget til kapitel 1 (sm. Ebbensgaard), 4, 7, 8 (sm. Ebbensgaard) og 9 (sm. Ebbensgaard og Søndergaard). Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Skriftlighed i overgangen fra folkeskole til gymnasieuddannelse. Dansk Noter, 3. Frederiksberg: Dansklærerforeningen. 2010. 28-32.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Danskfagets grundpositioner. Mosaikker til danskstudiet. 2. udg. Red. Jørgen Asmussen og Lisbeth Falster Jakobsen. Århus: Systime. 2010.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Didaktik og fagdidaktik - ny teori og udvikling. Foredrag med manus og PowerPoints. KONFERENCE OM DIDAKTIK FOR KURSUSLEDERE OG TILSYNSFØRENDE VED HHX OG HTX arrangeret af Undervisningsministeriet. 22.04.2010. Kl. 10-11. Manus og slides kan downloades her [link til UVM på vej].

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Hvilken kanon for hvem? Et mediedidaktisk bud. GymPæd 2.0 nr 3. Tidsskrift udgivet af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Medio februar 2010. 7-9. Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Dansk som æstetisk fag. Debatindlæg. Information. 11. januar 2010. 19-19. Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Paradigmer i praksis? Resultater fra et interventionsstudie. Paper præsenteret ved NOFA 2 (Den anden nordiske fagdidaktikkonference). Middelfart: Byggecentrum Kursuscenter. 14. maj 2009. Kl. 9.00-9-30. Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary "Danish" Classes. A Design-Based Educational Intervention. Ph.d.-afhandling. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Odense: Gymnasiepædagogik. 2009. 457 sider. Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Kulturfagenes didaktik på hhx - sonderinger med henblik på forskning. Fag og didaktik – med fagsamspil som udfordring. Konferencerapport. Skriftserien Gymnasiepædagogik nr. 72. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 2009. 257-276. Kan downloades her.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Danskfagets mediepædagogik". DanskNoter 3. Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 2007. 16-23.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Literacy and Semiocy: Learning from New Modes and Media of Literary Classics". Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Ed. Waldemar Martyniuk. Kraków, Poland: Universitas. 2007. ISBN: 97883-242-0773-2.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Undervisning i mundtlige genrer - en sociokulturel tilgang". DanskNoter 2. Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 2007.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Crossover og semiocy - med reklamekampagner, bøger i stort format og H.C. Andersen som eksempler". Fællesskrift 07 (red. Birgit Faber Studstrup, Henny Stouby, Anders Pors, Søren Fanø, Helle Svane Boutrup). Frederiksberg: Dansklærerforeningen, 2007. 16-27.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Fra massekommunikation til multimodalitet - overvejelser om fortid og fremtid for danskfagets mediepædagogik". Læremidler i didaktisk sammenhæng: En antologi. Red. Flemming B. Olsen. Skriftserien Gymnasiepædagogik nr. 61. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 2007. 95-124.

 

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Stort format. En historie om det udvidede værkbegreb 1961-2001. Kbh.: Spring. 2006.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Danskfagets grundpositioner”. Mosaikker til danskstudiet. Red. Jørgen Asmussen og Lisbeth Falster Jakobsen. Århus: Systime. 2006.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: "Afskaf Fadervor". Debatindlæg i Politiken 21.06.2006.

Arbejdsgruppe ved DIG (Finn Hauberg Mortensen, Harry Haue, Kaare Lund Rasmussen, Peter Kaspersen, Karin Ørbæk, Karin Dam Nielsen, Claus Engstrøm, Nikolaj Frydensbjerg Elf): "Andersen PÅ TVÆRS". Webbaseret læremiddel til gymnasieundervisning på den officielle hjemmeside for H.C. Andersen 2005-fonden, www.hca2005.dk. 01.01.05-01.01.06. Nu tilgængeligt på Syddansk Universitets hjemmeside (klik her).

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Getting Together? Media Pedagogy within Mother Tongue Education”. Paper præsenteret ved AILA 2005, the 14th World Congress of Applied Linguistics, Madison, WI, USA. 28.07.05.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”(Dis)integration: Media Pedagogy within Danish in the Future”. Paper præsenteret ved 17. nordiske medieforskerkonference, Ålborg. 11.08.05.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg m.fl.: Danskfagets mediepædagogik - med H.C. Andersen som case. Forsøgs- og udviklingsrapport. Undervisningsministeriet. Maj 2005.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Andersen remedieret: En mediepædagogisk indfaldsvinkel til danskfaget på hhx”. Forskeruddannelse i Gymnasiepædagogik Efterår 2003. Gymnasiepædagogik nr. 46. Red. Erik Damberg, 2004. 31-48.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Styrket faglighed kræver politisk vilje”. Kronik i Berlingske Tidende (s.m. Henrik Busch og Sebastian Horst). 16.02.04

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Hvor skal vi hen, du? Velkomst og åbning af konferencen”. Dansk i fremtidens læreruddannelser på universiteter og lærerseminarier. Gymnasiepædagogik nr. 45. Red. Nikolaj Frydensbjerg Elf og Finn Hauberg Mortensen, 2004. 7-11.

Busch, Henrik, Nikolaj Frydensbjerg Elf & Sebastian Horst: Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. København: Undervisningsministeriet, 2004.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Provisorisk (u)realisme. Om Per Højholts fotografiske provinser”. POETENS PRAKSIS, PERspektiveret. Red. Carsten Puggaard. Århus: Statsbiblioteket, 2003. 58-66.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Medier er også dannelse.” Ekko 20, tema: Medier på skolebænken. Red. Claus Christensen. København, 2003. 38-41.

Undervisningsministeriet: Fremtidens danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, København: (medforfatter), 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg & Signe Østerlund: Oversigt over dansksystemet – en kortlægning af danskfaget i alle uddannelsesniveauer, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, København: Undervisningsministeriet, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Frans Gregersen: "Det vigtigste." Uddannelse 1, tema: Dansk. Red. Benedicte Kieler. København: Undervisningsministeriet, 2003. Netversion: antal sider ikke oplyst.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Ét med avantgarden. Bo hr. Hansens fortsatte leg med et overstået fænomen.” Passage 37. Red. Tore Rye Andersen. Århus, 2001. 55-66.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”En avantgardecollage.” Reception 40, tema: avantgarde. Red. Nikolaj F. Elf, Nikolaj Zeuthen, Mikkeline B. Hoffmeyer, Marie-Louse Wedel Østergaard. København: Institut for Nordisk Filologi, 2001. Netversion: 10 sider.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Ud af modernismen” (kommentar). Information, 18.07.2001.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Torben Jelsbak: ”Virtuel formalisme. Enquete med deltagelse af Anker Gemzøe, Marianne Stidsen og Anne Borup.” Reception 45, tema: Formalisme. Red. Nikolaj F. Elf, Torben Jelsbak, Rune Søchting. København: Institut for Nordisk Filologi, 2001. 39-51.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Celine Haastrup: ”Forsvar for det nye komma” (kronik). Information 17.05.2001.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg og Nikolaj Zeuthen: ”Når skellene opløses” (interview af Niels Frank, leder af Forfatterskolen). Reception 40, tema: avantgarde. Red. Nikolaj F. Elf, Nikolaj Zeuthen, Mikkeline B. Hoffmeyer, Marie-Louse Wedel Østergaard. København: Institut for Nordisk Filologi, 2000. Netversion: 8 sider.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Graffitiens uhørte gestus.” (kronik). Information 07.07.2000.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Ny nordisk lyrik - mens vi venter på broen.” Reception 36. Red. Nikolaj F. Elf, Nikolaj Zeuthen, Mikkeline B. Hoffmeyer, Marie-Louse Wedel Østergaard. København: Institut for Nordisk Filologi, 1999. Netversion: 3 sider.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Dobbeltkontrakten: Den moderne rejsebeskrivelse fra Baggesen til Boberg forsøgt forstået som en poulbehrendtsk dobbeltkontrakt.” Reception 35. Nikolaj Zeuthen, Mikkeline B. Hoffmeyer, Marie-Louse Wedel Østergaard. København: Institut for Nordisk Filologi, 1999. Netversion: 8 sider.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg et al: ”Det nye komma – en situationsrapport.” Mål & mæle 4. København, 1998. 22-27.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: ”Om udfarende, modelagtige og modstandsdygtige læsere. Tekstbegreb og læserposition i nytestamentlig hermeneutik.” Præsteforeningens blad 3. København, 1997. 33-42.