Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Forskning og udvikling

 

Menupunktet Forskning og udvikling indeholder planer for kommende forskning og udvikling samt dokumentation af min allerede udgivne forskning.

 

Undermenupunkterne er:

 

- som der løbende vil blive lagt materiale ud på (med eller uden adgang for alle).

 

Under Udgivelser er foreløbig (i februar 2009) kun min ph.d.-afhandling oploadet. Jeg tilstræber på sigt at oploade alle bøger og forskningsartikler jeg har udgivet (hvis copyrighten tillader det). Se CV for bibliografiske oplysninger om udgivne tekster og anden vidensudveksling.