Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
Udviklingsprojekter
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Forskning og udvikling

 

Menupunktet Forskning og udvikling indeholder planer for kommende forskning og udvikling samt dokumentation af min allerede udgivne forskning.

 

Undermenupunkterne er:

  • Forskningsprojekter
  • Udviklingsprojekter
  • Udgivelser
  • Forskerblog

 

- som der løbende vil blive lagt materiale ud på (med eller uden adgang for alle).

 

Under Udgivelser er foreløbig (i februar 2009) kun min ph.d.-afhandling oploadet. Jeg tilstræber på sigt at oploade alle bøger og forskningsartikler jeg har udgivet (hvis copyrighten tillader det). Se CV for bibliografiske oplysninger om udgivne tekster og anden vidensudveksling.

Udskrift
SmartSite Publisher