Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Undervisning og foredrag

 

Universitetsundervisning

 

Jeg underviser eller har undervist i følgende fag og uddannelser på Syddansk Universitet:

 

 • Master i Gymnasiepædagogik ved Institut for Kulturstudier, Didaktik-linjen
 • Udtryksformer 1: Tværkultuelle udtryksformer og Udtryksformer 2: Kreativt samarbejde og produktiv dialog på uddannelsen Interkulturel pædagogik (BA)
 • It-pædagogik og webkommunikation, Bibliotekskundskab og Videnskommunikation (BA)
 • Medie- og kulturstudier samt forelæsningsrækker, Dansk (BA)
 • Akademisk skrivning, Biologi (OB)

 

Foredrag, kurser og workshops

 

Jeg holder jævnligt foredrag, kurser og workshops i især forsknings- og uddannelsessammenhænge - typisk for mit ansættelsessted Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, og engang imellem som privat bibebeskæftigelse. Jeg synes det er spændende at være i dialog med mennesker der arbejder i praksis med de ting jeg forsker og udvikler på.

 

Her er nogle af de overskrifter jeg har holdt foredrag, kurser og workshops om (se CV'et for en fuld oversigt over foredrag mv.):

 

 • Danskfagets mediepædagogik
 • Mediepædagogik i teori og praksis
 • Ny skriftlighed
 • Danskfagenes didaktik
 • Mobilens muligheder og umuligheder
 • It og didaktik
 • Computeren i undervisningen
 • Faglighed og skriftlighed
 • Nye digitale eksamensformer
 • Netmedieret faglig vejledning
 • Ungdomskultur og medier
 • Nye medier og udtryksformer/multimodalitet
 • Kulturfagenes didaktik
 • Kanondiskussioner
 • Undervisning i mundtlighed
 • Undervisning i H.C. Andersen
 • Videnskabsteori og kvalitative forskningsprocesser

 

Som regel tilpasses et foredrag den konkrete kontekst - fx en konference med en særlig overskrift. Se Kontakt hvis du ønsker at jeg kommer og holder foredrag.

Udskrift
SmartSite Publisher