Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Forfatteri
Afskedsdigt til mine danskelever
Gyllegert
Undervisning og foredrag
Kontakt

Forfatteri

 

Med forfatteri mener jeg al ikke-forskningsrelateret skrivevirksomhed.

 

Det handler om at jeg ud over at skrive forskningsartikler og -bøger og formidlingsartikler engang i mellem også får lyst til at skrive andre typer tekster. Fx digte. Og historier til børn og unge.

 

Hvis jeg synes det kunne have andres, og ikke bare den digitale nullermands, interesse, lægger jeg det op her.

Udskrift
SmartSite Publisher