Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Velkommen


Velkommen til min hjemmeside, som primært er en arbejdshjemmeside. Her kan du se mit CV, downloade artikler, finde links til netværk jeg er engageret i - og meget mere. Se menupunkterne til venstre. Og nyhederne nedenfor.

Nyheder

 

 

Professor

 

1. juni er jeg tiltrådt som professor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber. Professoratet er med særligt henblik på fagdidaktik.

 

Jeg er naturligvis meget stolt og ydmyg. Men forsøger også at gå uimponeret til opgaven!

 

Med i Center of Excellence-projekt om kvalitet i undervisningen

 

Fra 1. september 2018 skal jeg være med i et femårigt projekt om Quality in Nordic Teaching (forkortet QUINT).

 

Projekter er støttet af Nordforsk og er et såkaldt Center of Excellence-projekt med deltagelse af omkring 40 forskere fra alle nordiske lande. Det bliver SÅ spændende!

 

Læs mere om SDUs og mit eget bidrag til projektet her.

 

 

Forskning i og med praksis på VUC

 

2014-16 har jeg deltaget i et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med fire VUC-skoler sammen med forskerne Steen Beck og Helle Winum. Projektet var finansieret af VUC Videncenter og VUC-skolerne. 

 

Vi har udgivet to bøger. Dels brugsbogen Læringskulturer på VUC. Den kan downloades her på www.sdu.dk/cfs. Dels, som billedet viser, forskningsbogen Forskning i og med praksis på VUC, som udkom september 2016, hvor vi bidrager med del I, og hvor også to andre aktionslæringsprojekter afrapporteres. Jeg er bl.a. medforfatter på kapitlet Fra pædagogisk problem til didaktisk mulighed – kursister med immigrantbaggrund”.


Se video hvor jeg fortæller om studiets resultater på VUC.dk her

 

MultiL1

 

Foråret 2015 fik jeg midler af Det Humanistiske Fakultet, SDU, til at starte et nyt nordisk forskningsprojekt. Det har titlen  Multimodal literacy practices in L1 - a Nordic perspective. Eller bare MultiL1. 

 

Kort og enkelt sagt handler det om at studere og sammenligne dansk-, svensk-, norsk- og finskundervisning ud fra et udvidet tekstbegreb - både receptivt og produktivt. Læs mere her

 

 

Projekt Faglighed og skriftlighed

Januar 2015 udkom anden bog i projekt Faglighed og skriftlighed: Elevskrivere i gymnasiefag. Jeg har skrevet et kapitel som har overskriften Dramatisk, ikke tragisk. Amalies udvikling af skriveridentitet i fysik/kemi.

 

Bogen er udgivet af og kan bestilles hos Syddansk Universitetsforlag her

Læs også om bogen på projekt Faglighed og skriftligheds hjemmeside her


Teknologi i (modersmåls)fag

 

Sammen med Thorkild Hanghøj fra Aalborg Universitet samt en svensk og norsk forskerkollega har jeg maj 2015 publiceret et internationalt review af skandinavisk forskning med fokus på teknologi i relation til dansk-, svensk- og norskfagene (det man med en gammel betegnelse kalder modersmålsfagene). Vi er glade!

 

Reviewet går helt tilbage til 1992, det tilbyder et teoretisk rammeværk til analyse af teknologi i fag, laver en grundig af analyse af fund i og på tværs af de tre lande og vedlægger i et appendiks korte beskrivelser af samtlige studier der falder inden for reviewets kriterier. - Et godt afsæt til videre studier og forsknings- samt uddannelsespolitikeres fremadrettede arbejde, hvis vi selv skal sige det.

 

Download og læs reviewet her.

 

Medarrangør af IAIMTE 2015 

IAIMTE 2015 er dette års internationale konference for modersmålsdidaktisk forskning - som blev afholdt i Odense på Syddansk Universitet. Jeg var medarrangør sammen med gode kolleger fra DaDi, inklusive Ellen Krogh (chair for konferencen).


Læs om konferencen, som havde knap 300 deltagere fra fem kontinenter, her.Visuel hf 

Projekt Visuel hf er et forsknings- og udviklingsprojekt jeg har lavet i samarbejde med Viborg Gymnasium og Hf og Animationsværkstedet samt gode forskningskolleger. Det er der kommet nogle spændende publikationer ud af som giver inspiration til undervisningen:


Download Visuel hf - vision og virkelighed

Denne let formidlede bog er skrevet af ledere, lærere, kursister og forskere, og så er den ufatteligt fedt layoutet af Animationsværkstedet! 


Download At tegne en tanke 

Første delrapport i projektet skrevet og redigeret af Aase H.B. Ebbensgaard, Sia Søndergaard og mig, udgivet i skriftserien Gymnasiepædagogik.


Download Læremidler som social praksis i fag i Cursiv

En mere langhåret akademisk artikel hvor jeg analyserer Visuel hf-projektet som et læremiddelprojekt og relaterer det til andre udviklingsprojekter med brug af it og multimodale medier. 

 

 

Byens bio - næsten en fritidsbeskæftigelse

 

Jeg er frivillig i Byens Bio i Byens Hus i Jelling. Er med i repertoireudvalget, hvilket ud over at være dejligt på et personligt plan - søde mennesker, gode filmoplevelser - også giver en mere praktisk viden om medier og filmkultur. Biografen har allerede en succesrig børnefilmklub, startet af en pensioneret lærer. Jeg er også med til at arrangere Byens Bio Special-arrangementer, hvor vi fx har fået Engelsholm Højskole til at lave ny elektronisk musik til gamle stumfilm. Det var sjovt!

 

 

Projekt Faglighed og skriftlighed støttet af FKK

 

 

Forskningsprojektet "Writing to learn, learning to write. Literacy and disciplinarity in upper secondary education" - eller Faglighed og skriftlighed, som det kaldes på dansk - er blevet bevilget knap 9 millioner kroner i støtte af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) under forårsuddelingen 2010. Ellen Krogh, professor ved Syddansk Universitet, er forskningsleder og modtager af beløbet. Jeg deltager i forskningsprojektet som del af en større forskningsgruppe. Projektet løber fra august 2010 og fire år frem. 

 

Gå til projektets hjemmeside her.

 

 

Ph.d.

Martin Bigum - Selvportræt (som H. C. Andersens "Skyggen")

Martin Bigum - Selvportræt (som H. C. Andersens "Skyggen")

7. november 2008 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling Towards semiocy? Det skete på Syddansk Universitet, Odense. Download afhandlingen her, hvor du også kan downloade min præsentation ved forsvaret og dertilhørende powerpoints - og se nogle billeder fra forsvaret og receptionen. Siden da er jeg blevet adjunkt og nu lektor. 


Ph.d.-afhandlingen er hovedstolen for éns forskning. Derfor får denne nyhed til at blive stående indtil jeg ikke forsker længere - og det er forhåbentlig langt ud i fremtiden.

 

Udskrift
SmartSite Publisher