Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
MultiL1
Faglighed og skriftlighed
Nordfag
Visuel hf
På vej mod semiocy?
Udviklingsprojekter
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Forskningsprojekter

 

I de kommende år fra efterår 2015 vil jeg arbejde med ét stort forskningsprojekt og andre mindre.


Overskrifter for projekterne er:


  • Multimodal literacy practices in L1 - a Nordic perspective
  • Faglighed og skriftlighed
  • Center for Skoleforskning (CFS)
  • RESPONS
  • På vej mod semiocy

 

Overskriften for det store forskningsprojekt er Multimodal literacy practices in L1 - a Nordic perspective. Det er et interinstitutionelt og interdisciplinært forskningsprojekt som vil studere L1-faget i et nordisk sammenlignende perspektiv, dvs. dansk, svensk, norsk, finsk, i samarbejde med forskere i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Jeg leder projektet. Projektet har en forkortelse der er til at huske: MultiL1. Og en hjemmeside her: www.sdu.dk/multiL1. Vi håber det vil løbe helt frem til 2022.


Et andet stort forskningsprojekt der har fyldt - og fortsat fylder - meget er Faglighed og skriftlighed, eller Writing to Learn, Learning to Write (WLLW) som er et projekt støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og ledes af professor Ellen Krogh. På det seneste har vi også taget initiativ til et netværks- og interventionsprojekt inspireret af CFS (se næste afsnit).


CFS er et nyt forskning- og udviklingsscenter på mit Institut for Kulturvidenskaber (IKV) ledet af lektor Steen Beck. Formålet med CFS er at indgå i tætte samarbejder med skolepraksis, særligt gymnasier, om udvikling. Jeg har de seneste to år været involveret i et projekt der fokuserer på aktionslæring i VUC. Det har indtil videre ført til en redigeret bog - Didaktisk innovation - spækfyldt med læreres gode aktioner. Nu arbejder vi på en forskningsudgivelse om projektet.


RESPONS er et forskningsprojekt der har bopæl i Stavanger, Norge. RESPONS står for Responsive literacy practices in digitalized classrooms. Projektet er støttet af Det norske Forskningsråd og løber fra 2015-2017. Det ledes af professor Atle Skaftun i samarbejde med Lesesenteret i Stavanger, Randaberg Kommune, Sør-Trøndelag University College og Syddansk Universitet. Jeg er indskrevet i projektet som samarbejdsressource og er i den forbindelse ansat som førsteamanuensis II / associate professor i en 10%-stilling. 


Andre mindre projekter fokuserer på forskning i it- og mediepædagogik, kulturfagenes didaktik, multimodalitet på tværs af fag, læremidler, it-didaktik mere alment og sammenlignende fagdidaktik. Det senest afsluttede projekt et større nordisk review jeg har lavet om studier i medier og it i relation til L1/modersmålsfaget med Thorkild Hanghøj, Håvard Skaar og Per-Olof Erixon. Det er publiceret i et special issue af tidsskriftet L1 her.

 

Jeg har som personligt forsknings-samlingspunkt givet alle projekterne det overordnede spørgsmål, inspireret af min ph.d.-afhandling: På vej mod semiocy? Bevæger vi os mod et nyt kompetence- og dannelsesmål for uddannelse som man kunne betegne semiocy?

 

Metodologisk set vil jeg overvejende arbejde kvalitativt. Men det er en fortsat ambition også at tilegne mig den kvantitative metodik i forbindelse med relevante emner. Det er endvidere, som det kan ses ovenfor, en ambition at arbejde komparativt i forhold til nordiske og bredere internationale sammenhænge. Jeg arbejder på at etablere en såkaldt SIG (Special Interest Group) for international forskning i Technology and Literacy Education (TALE). Endelig er det ambitionen primært at arbejde i forskerteams om fælles projekter.

 

Tidligere projekter jeg har afsluttet, men stadig trækker på:

 

 

Disse forskningsprojekter beskrives kort i undermenuer (se til venstre).

 

Forskningsprojekterne understøttes gennem medlemskab i diverse netværk og deltagelse i konferencer mv.

 

Målet er udgivelse af forskningsresultater i peer review-tidsskrifter og formidling af forskningsresultater i undervisning, foredrag og andet.

Udskrift
SmartSite Publisher