Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
Udviklingsprojekter
M-læring i gymnasiet
Skriv i alle fag
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

M-læring i gymnasiet

 

Jeg har været medansøger og medmodtager af FoU-midler fra Undervisningsministeriet til projektet M-læring i gymnasiet. IBC Kolding er hovedansøger og -ansvarlig.

 

Udviklingsprojektet skulle afprøve muligheder og afdække begrænsninger ved m-læring.

 

Min rolle var at tilbyde 60 timers forskertilknytning. Projektet har i kalenderåret 2010 fået tildelt 125.000 kr fra Undervisningsministeriet. IBC medfinansierer et tilsvarende beløb.

 

Projektet samarbejder med Ørestadens gymnasium og Silkeborg Handelsskole.

 

Læs projektbeskrivelsen her:

Publiceret: 11-01-2010

 

Projektet blev afsluttet med udgivelsen af rapporten Mobilens (u)muligheder. Forskningsafrapportering af forsøgs- og udviklingsprojektet M-læring i gymnasiet ved IBC Kolding. Download de 170 sider her. Der er et executive summary for de travle.

 

Tak til lærerne og lederne på IBC!

Udskrift
SmartSite Publisher