Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
Udviklingsprojekter
M-læring i gymnasiet
Skriv i alle fag
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Skriv i alle fag

 

Skriv i alle fag er et udviklingsprojekt konciperet af lærere fra Greve Gymnasium, Kongsholm Gymnasium, Oure Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium, Dansklærerforeningen og Geografilærerforeningen. Derudover medvirker Skrivecenteret på Københavns Universitet.

 

Ovenstående institutioner, faglige foreninger og videregående læreanstalter har søgt om tilskud til et udviklingsprojekt om skriftlighed i stx med overskriften: Skriv i alle fag.

Formålet med udviklingsarbejdet er, som det fremgår af ansøgningen, "gennem en afsøgning og afprøvning af forskellige skrivemåder og gennem et systematisk arbejde med afgrænsede skrivegenrer at finde en model eller en ramme for arbejdet med skriftlighed på tværs af fag i de gymnasiale uddannelser."

 

Jeg fungerer som forskningskonsulent i dette projekt sammen med Ellen Krogh, SDU.

 

Udskrift
SmartSite Publisher