Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Anmeldelser
Aktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Anmeldelser

Anmeldelser af Stort format

 

Anmeldelse i Kritik, nr. 185, oktober 2007

Af Klaus Müller-Wille

 

Uddrag:

(...)

Afhandlingens største fortrin (som Nikolaj Frydensbjerg Elf selv forsøger at understrege med en fagdidaktisk ekskurs om indholdet i danskundervisningen) består nok i, at han med sit blik for kompleksiteten i tekst+billedrelationen afdækker et forskningsområde, som er forblievet underbelyst i den danske litteraturhistorieskrivning (vel ikke mindst grundet den nordiske filologis fagtraditioner). I den forstand kan det ikke overraske, at der i afhandlingen behandles flere tekster, der for første gang underkastes en videnskabelig analyse. Andre fortrin består i den ligeligt vægede tekst- og billednære læsning, der til dels fører til overraskende indsigter. Det gælder eksempelvis den spændende placering af Sarvig og Rifbjerg i sammenhæng med 70'ernes eksperimenterentelle strømninger - såvel som for påvisningen af poststrukturelle tendenser i Strunges Væbnet med vinger.

Til gengæld trænger sig nogle kritiske bemærkninger på hvad angår Frydensbjerg Elfs krav på med Stort format at åbne et nyt forskningsfelt med vidtrækkende fagdidaktiske konsekvenser. Man spørger sig således uvilkårligt, om ikke det ville have tjent afhandlingen at begrænse båndbredden af behandlede fænomener.

(...)

 

 

 

Lektørudtalelse, 2006

Tværæstetik, hybridformer, kombinationsværker - der er mange betegnelser for værker, der blander forskellige udtryk, men vi savner tilgange til dem. Derfor er denne bog velkommen. Den beskæftiger sig med værker (for voksne), der både er billedkunst og litteratur. Bogen er både teoretisk, analytisk og fagdidaktisk. I den teoretiske del gennemgås strømninger, som peger frem mod opløsningen af et fasttømret værkbegreb. Den trækker især på teorier omkring avantgarde og new art history og inkorporerer filosofi og semiotik, fx Foucault og Barthes. Analyserne arbejder med værker af J.V. Martin/Jørgen Nash, Højholt, Vagn Steen, Sarvig/Sys Hindsbo, Rifbjerg/Poul Winther, Strunge/Lars Nørgaard og Llambías/Bonnén. Og endelig er der fagdidaktiske overvejelser om det tværæstetiske i undervisningen. Snitfladen til værker for børn nævnes desværre kun perifert. Den teoretiske del er hundesvær og vil fungere bedst i undervisningssammenhæng. Men den er nødvendig for analyserne, som er supergode og "åbner" værkerne i stedet for at rubricere dem som illustreret litteratur. Målgruppe er gymnasielærere samt dansk- og lærerstuderende. Der er skrevet anden faglitteratur, som inddrager tværæstetik fra andre vinkler, især i nyere teori om børnelitteratur samt i Fryds Billedtale, 2006. Men dette er den første systematiske introduktion på dansk. Elf (f. 1973) er litteraturforsker og -underviser

Lektør: Marianne Majgaard Jensen

Andre anmeldelser

 

Anmeldelse i Folkeskolen 8. november 2006 af Mosaikker (Systime 2006) med direkte omtale af min artikel "Danskfagets grundpositioner" . Læs her.

Udskrift
SmartSite Publisher