Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Aktiviteter
Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk
Optræden i massemedier
Løbende redaktionsarbejde
Peer review
Foredrag og mundtlige bidrag
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Aktiviteter

 

Aktiviteter omfatter en række forhold:

 

  • Deltagelse i råd, nævn udvalg, og netværk
  • Optræden i massemedier
  • Løbende redaktionsarbejde
  • Peer review
  • Foredrag og mundtlige bidrag
  • Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter

 

Jeg vil i det omfang jeg har tid, sørge for at lægge oplysninger om aktiviteter ind i de respektive kasser.

 

Udskrift
SmartSite Publisher