Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
MultiL1
Faglighed og skriftlighed
Nordfag
Visuel hf
På vej mod semiocy?
Udviklingsprojekter
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Faglighed og skriftlighed

 

Faglighed og skriftlighed er et longitudinalt og interdisciplinært forskningsprojekt. Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 

Projektet løber pt. på sit fjerde år inkl. et pilotstudie i 9. klasse. Jeg har fulgt to elever fra 9. klasse til nu hvor de går i 3g. Dataindsamlingen slutter juni 2013 når de afslutter deres gymnasiale uddannelse.

 

Der arbejdes pt. med flere udgivelser om henholdsvis pilotprojektet og gymnasieprojektet. Læs mere her: www.sdu.dk/fos.

Udskrift
SmartSite Publisher