Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
MultiL1
Faglighed og skriftlighed
Nordfag
Visuel hf
På vej mod semiocy?
Udviklingsprojekter
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

På vej mod semiocy?

 

Forskningsprojektet På vej mod semiocy? refererer i sit udgangspunkt til grundspørgsmålet i min ph.d.-afhandling. Det er et uformelt forskningsprojekt i den forstand at det er opstillet af mig selv som et paraplyprojekt for flere delprojekter som får formel støtte.

 

Semiocy er begrebet for et nyt kompetencemål i danskfaget/modersmålsfag. I afhandlingen konciperes teoretisk en model for en undervisning der kan føre til dette mål. Derudover foretages empiriske analyser af eksperimenter der arbejder med samme målsætning. I de empiriske analyser lægges der særlig vægt på hvordan eksperimenterne vurderes (ofte forskelligt) fra et lærer-, elev- og forskerperspektiv, og hvorledes disse perspektiver tilsammen konstruerer en ny forestilling om barrierer og muligheder for fagets didaktik.

 

Målet er konkret at publicere forskningsartikler om ph.d.-afhandlingen, hvor den teoretiske forståelse videreudvikles, og hvor de empiriske data analyseres nærmere. Derudover vil jeg i nye projekter indsamle ny empiri der kan bidrage til at belyse problemstillingen. 

 

Forskningsprojektet er relateret til forskningsprojekterne Visuel hf, Nordfag og Faglighed og skriftlighed samt udviklingsprojekterne M-læring i gymnasiet og Skriv i alle fag (se menu).

 

 

Udskrift
SmartSite Publisher