Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
Forskningsprojekter
MultiL1
Faglighed og skriftlighed
Nordfag
Visuel hf
På vej mod semiocy?
Udviklingsprojekter
Udgivelser
Forskerblog - dialog om forskning
CV
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Multimodal literacy practices in L1


Multimodal literacy practices in L1 - a Nordic perspective er et interinstitutionelt og interdisciplinært forskningsprojekt som vil studere L1-faget i et nordisk sammenlignende perspektiv, dvs. dansk, svensk, norsk, finsk.


Jeg leder projektet i samarbejde med forskere i Finland, Sverige, Norge og Danmark. 


Projektet har en forkortelse der er til at huske: MultiL1. Og en hjemmeside der fortæller resten - på engelsk


Projektet er foreløbig finansieret af Det Humanistiske Fakultet, SDU, gennem de såkaldte HUM SEED-Projektopstartsmidler. Målet er projektet skal løbe helt frem til 2022 finansieret af eksterne finansieringsmidler. 

Udskrift
SmartSite Publisher