Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Aktiviteter
Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk
Optræden i massemedier
Løbende redaktionsarbejde
Peer review
Foredrag og mundtlige bidrag
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter

 

Ekstern undervisning, fagkoordinering og censoraktivitet

 

2010-2011

Medplanæggger af og medkursusleder for Undervisningsministeriets efteruddannelsesprogram om Ny skriftlighed.

 

2009-2010

Medlem af det eksterne censorkorps for dansk i handelsgymnasiet (hhx).

 

Konferencer, workshop, kurser og seminarer

 

2011

Medarrangør af og underviser ved ph.d.-kurset Kvalitet i kvalitativ forskning (s.m. Torben Spanget Christensen) ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, november, 2 dage.

 

2011

Medarrangør af og underviser ved masterundervisning ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, Didaktiklinjen, modul 1.

 

2011

Medarrangør af og underviser ved ph.d.-kurset Fagdidaktisk skriveforskning 23.-24. marts 2011, under forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write (sm. Torben Spanget Christensen og Ellen Krogh).

 

2010

Medarrangør af og underviser ved ph.d.-kursus i kvalitativ metode – med særlig interesse for interventionsforskning og casestudier (s.m. Torben Spanget Christensen) ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, november, 2 dage.

 

2010

Medunderviser på faget Webkommunikation og it-pædagogik, Biblioteksuddannelsen, SDU.

 

2010

Medunderviser på faget Teorier og metoder til forsknings- og udviklingsarbejde, kandidatuddannelsen i Pædagogik, IFPR, SDU.

 

2010 og 2011

Medunderviser på suppleringsuddannelsen Videnskabsteori og akademiske studiemetoder til kandidatuddannelsen i pædagogik, IFPR, SDU.

2009-2010

Medarrangør af ph.d.-kurset Tolkning af kvalitative data 16.-17. marts 2010, ved nordfag.net.

 

2009-2010

Medarrangør af og underviser ved masterundervisning ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, Didaktiklinjen, modul 1 og 2.

 

2009-2010

Arrangør af ph.d.-kurset Medier, teknologi og læring februar 2010 ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU.

 

2009-2010

Medlem af styregruppen (sammen med andre) og hovedansvarlig for konferencen Tekst og kontekst under Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning, 17-19. marts 2010.

 

2009-2010

Arrangør af efteruddannelseskursus i 2010 (s.m. Peter Kaspersen og Harry Haue) ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU.

 

24.-25.08.2009 og 14.-15.09.2009

Arrangør af og underviser ved masterundervisning ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, Didaktiklinjen, modul 1: Kulturmøder i gymnasiet.

 

20.08.2009-22.08.2009

Deltager (sm. Ellen Krogh) i åbningen af Skrivesenteret, Trondheim, Norge, ved Jon Smidt m.fl..

 

20.08.2009

Deltager i skriftlighedsseminar ved Anders Pors Nielsen m.fl., Dansklærerforeningen. Ørestadens Gymnasium kl. 15-17.30.

 

2008-2009

Medlem af styregruppen for den anden nordiske fagdidaktikkonference (NOFA) arrangeret af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU, i samarbejde med UCLillebælt.

2004 og 2006

Medlem af baggrundsgruppen der arrangerer konferencen Dansk Nu - på langs og på tværs (RUC, 2004; Århus Universitet/Århus Dag- og Aftenseminarium 2006).

 

2003

Underviser på ”Fagrelateret videnskabsteori”. Grundfagskursus holdt ved Center for dansk og engelsk, Syddansk Universitet, Kolding, forårssemesteret 2003.

Underviser på ”Kombinationsværket og historien om det udvidede værkbegreb.” Overbygningskursus holdt ved Center for dansk og engelsk, Syddansk Universitet, Kolding, forårssemesteret, 2003.

 

 

Andet

 

2003-2005

Medlem af arbejdsgruppen på DIG for udviklingsprojektet Andersen PÅ TVÆRS støttet af H.C. Andersen 2005-fonden.

 

Udskrift
SmartSite Publisher