Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Aktiviteter
Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk
Optræden i massemedier
Løbende redaktionsarbejde
Peer review
Foredrag og mundtlige bidrag
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Peer review

2013

Peer reviewer for E-learning and Digital Media, Educational Inquiry, INformation og Portalforlag

 

2011-

Peer reviewer for tidsskriftet Acta Didactica

 

2011-

Peer reviewer for tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy

 

2011-

Peer reviewer for tidsskriftet Cursiv ved Aarhus Universitet.

 

2010-

Peer reviewer for tidsskriftet Spring inden for danskfagets didaktik.

 

2009-2010

Peer reviewer i forbindelse med konferencebidrag til konferencen Tekst og kontekst - en fagdaktisk udfordring, Middelfart, Danmark, arrangeret af DaDi og NNMF.

Udskrift
SmartSite Publisher