Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Aktiviteter
Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk
Optræden i massemedier
Løbende redaktionsarbejde
Peer review
Foredrag og mundtlige bidrag
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Foredrag og mundtlige bidrag


Har svært ved at nå at opdatere denne side (siden 2012), men vil lægge noget op. Se også mit CV på sdu.dk


Nikolaj Frydensbjerg Elf.

Writing to learn, learning to write - findings from a Danish context + 

L1 in Nordic countries – focusing on technology. To oplæg på University of Thessaloniki i forbindelse med Erasmus+-besøg.

21.-22. marts, 2016. 


Nikolaj Frydensbjerg Elf. Semiocy - hvad, hvorfor, hvordan ved konferencen

Status for literacy arrangeret af Nationalt videncenter for læsning, 

Det Kongelige Bibliotek, Diamanten, 8. september 2014, kl. 11.30-12.30. 

 

Download præsentation her.
Download ipdf-format

Videooptagelse af præsentation inkl. slides ligger på videncentrets hjemmeside.

 Nikolaj Frydensbjerg Elf. Strøm på danskfaget. Oplæg ved Konference om danskfagets forskellige skrivegenrer og didaktiske udfordringer i hhx arrangeret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Campus Vejle. 31.01.12. Kl. 14.50-15.50.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: It/av i undervisningen. Oplæg ved møde i FoU-projekt om it undervisningen.  Herlev Gymnasium og Hf. 12. januar 2012. Kl. 9.00-12.30.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Ny skriftlighed på Århus Akademi. Oplæg ved Pædagogisk dag på Århus Akademi.  15. december 2012. Kl. 10-11.30.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Kulturfag(sdidaktik)? Oplæg ved Symposium for sammenlignende fagdidaktik (SFD 2) arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik/DPU, Århus Universitet og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet på Syddansk Universitet, Odense, 24.-25. november 2011. 25. november.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf. Multimodale platforme i fremmedsprogsundervisningen. Oplæg ved netværksmøde i Forsøgs- og Udviklingsprojekt (FoU) om 2. fremmedssprog støttet af Undervisningsministeriet. Nørre Gymnasium. 14. november 2011. Kl. 12.45-13.45.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf. Hvor er skriftligheden i de gymnasiale uddannelser, og hvor vil vi ha’ den hen?. Afsluttende og perspektiverende oplæg på UVMs konference Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser – hvordan gør vi? 26. oktober 2011. Mulernes legatskole kl. 15.00-16.00. 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh. Writing to learn, learning to write. Forskningsdesign og metodologiske problemstillinger. Oplæg ved Netværksmøde med de videnskabelige medarbejdere ved Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet. 6. oktober 2011. Kl. 10.00-12.00.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh: Skriftkyndighed og skrivepraktikker i overgangen mellem folkeskole og gymnasium. Oplæg ved Seminarium arrangeret af Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet. Kl. 14.00-15.00

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Michael Paulsen. Medieattack. Oplæg ved Gymnasiedage 2011. Syddansk Universitet, Odense. Kl. 10.00-12.00. Se www.facebook.com/medieattack.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Visuel hf - fund og Designdidaktik og multimodalitet. Oplæg ved konferencen At tegne en tanke arrangeret af VIA, Viborg Gymnasium og Hf og The Animation Workshop. VIA, Viborg. 19.09.2011. Kl. 10.00-10.30 og kl. 13.00-14.00.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Ny skriftlighed på VUC Fyn. Oplæg ved VUC Fyn. Brogården, Middelfart. 08.09.2011. Kl. 9.30-12.00.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mundtlighed i et multimodalt perspektiv. Paperpræsentation på DaDi’s femte seminar om forskning i danskfagenes didaktik, Nye perspektiver på det mundtlige i danskfagene. Syddansk Universitet. 20. juni 2011.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Små lokale skridt mod en multimodal designdidaktik? Fund fra Visuel hf i Viborg. Paperpræsentation ved det nordiske symposium Skriftpraktiker hos barn och unga. Åbo Akademi, Vasa, 24. maj 2011. Kl. 10.30-11.00.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering? Skriftlighed og faglighed i kulturfagene dansk og engelsk. Paperpræsentation, NOFA 3, Karlstad Universitet. 12.05.11. Kl. 10.00-10.30. 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Medier i pædagogisk teori og praksis. Oplæg ved Paideia, Pædagogisk Forum, ved IFPR, SDU. 27.04.2011. IFPR, SDU, Odense. Kl. 19.00-21.30.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: It og tyskundervisning – et multimodalt og mediedidaktisk blik på sprogundervisningen ved konference om IT i sprogundervisningen arrangeret af Tysklærerforeningen som afslutning på UVM-støttet Forsøgs- og Udviklingsprojekt. Middelfart Gymnasium, Middelfart. 13.04.2011. Kl. 15-16. Cirka 25 tilhørere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Medier og it i undervisningen. Oplæg ved Pædagogisk dag. 25.03.2011. Frederikshavn Handelsskole, Frederikshavn. Kl. 13.00-15.00. Cirka 25 tilhørere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal mediepædagogik i danskfaget på htx. Oplæg ved konference arrangeret af UVM om Danskfaget på htx. 3.02.2011. Syddansk Erhvervsskole, Odense. Kl. 10.15-11.45. Cirka 65 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal mediepædagogik i danskfaget på htx. Oplæg ved konference arrangeret af UVM om Danskfaget på htx. 3.02.2011. Syddansk Erhvervsskole, Odense. Kl. 10.15-11.45. Cirka 65 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: "Media literacy og mode switching – et mediedidaktisk blik på engelskfagets skriftlighed". Oplæg ved konference arrangeret af UVM om Skriftlighed i faget engelsk A på htx. 27.01.2011. Syddansk Erhvervsskole, Vejle. Kl. 10.30-11.30. Cirka 55 deltagere. 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Media literacy og mode switching – et mediedidaktisk blik på engelskfagets skriftlighed. Oplæg ved konference arrangeret af UVM om Skriftlighed i faget engelsk A på hhx. 26.01.2011. IBC, Kolding. Kl. 10.30-11.30. Cirka 120 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens (u)muligheder – fund fra et forsøgs- og udviklingsprojekt. Oplæg ved netværksseminaret Anvendelsesorienteret undervisning knyttet til FoU-projekt. 11. 01.2011. Trinity kongrescenter, Fredericia, kl. 13.00-14.00. Cirka 50 deltagere. 

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Skriftlighed. Oplæg og efterfølgende facilitering ved minikonference under Forsøgs- og udviklingsprojektet Skriv i alle fag ved Gunvor Severinsen m.fl. 14.12.2010. Kl. 10-12. Greve Gymnasium. Cirka 30 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Respons til symposium om Sammenlignende Fagdidaktik. Symposium om Sammenlignende fagdidaktik ved Ellen Krogh og Frede V. Nielsen. 16.11.2010. DPU, AU. Kl. 14-14.30. Cirka 30 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mediepædagogik, didaktik og læring. Oplæg ved konferencen Udvikling af computerspil i undervisningen. 16.11.2010. Odense Tekniske Gymnasium. Kl. 10-11. Cirka 70 deltagere. Download oplæg her.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens (u)muligheder. Oplæg ved Uddannelsesforum 2010. 11.11.2010. Bella Center. Kl. 10-11.00. Cirka 150 deltagere. Download oplæg her.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Dansk på htx – med særlig fokus på mediedimensionen. Foredrag/kursus ved pædagogikum for dansklærere på htx. 28.10.2010. Ry Parkhotel. Kl. 16-18.00. Cirka 20 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Faglighed og skriflighed. Paper præsenteret (sm. Ellen Krogh) ved konferencen Tekst og Tegn - en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn arrangeret af Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Agder og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim. 21.09.2010. Kl. 10-11. Cirka 40 tilhørere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Skriftlighed i danskundervisningen - et mediepædagogisk blik. Oplæg og workshop ved møde for sendelektorer på Hindsgavl, Middelfart. 28.07.2010. Kl. 9-12. Cirka 80 tilhørere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Medier og it i undervisningen – pædagogiske og fagdidaktiske perspektiver og Brug af mobiltelefon og LMS i og på tværs af fag – potentialer og barrierer. Foredrag og workshop ved Roskilde Handelsskole (HHX). 16.04.2010. Kl. 9.00-12.30. Cirka 60 og 20 lærere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal mediepædagogik - på vej mod et nyt paradigme i danskfaget?. Foredrag ved Læreruddannelsen Zahle, UCC. 06.04.2010. Kl. 11.15-12.15. 150 førsteårsstuderende med dansk som linjefag.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Medier i undervisningen - hvorfor og hvordan?. Foredrag ved Nærum gymnasium ved It-dag. 01.03.2010. Kl. 9-10.30. 100 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Computeren i undervisningen - problemer og potentialer. Foredrag ved Aalborg Tekniske Gymnasium ved pædagogisk dag. 27.01.2010. Kl. 9-12.00. 80 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens (u)muligheder II. Konsulentdag/kursus ved IBC Kolding i forbindelse med opstart af FoU. 11.01.2010. Kl. 8-15.00. 7 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens (u)muligheder – med særlig fokus på teknologi, didaktik og læring. Konsulentdag/kursus ved IBC Kolding. 26.10.2009. Kl. 8-15.00. 7 deltagere.

 

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Dansk på htx – med særlig fokus på mediedimensionen. Foredrag/kursus ved pædagogikum for dansklærere på htx. 07.10.2009. Middelfart Kursuscenter. Kl. 9-11.30. Cirka 18 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mobilens muligheder - en mediepædagogisk workshop. Gymnasiedage 29. september 2009 på Syddansk Universitet. Kl. 14-15. Cirka 70 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Digital kompetenceudvikling og faglig procesvejledning. Foredrag/workshop ved Vejledning på tværs (uddannelse af efteruddannelseskonsulenter ved IFPR) ved Erik Damberg og Annette Kærgaard. Ry Parkhotel. 28.08.2009. Kl. 19-21. Cirka 20 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Mediepædagogik på tværs - hvorfor, hvad, hvordan?. Foredrag ved Introduktionsmøde om Visuelt HF arrangeret af Animationsværkstedet/The Animation Workshop  og Hf Viborg. Viborg. 18. maj 2009. Kl. 13.30-14.30. 20 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal mediekompetence, it og evaluering - tre didaktiseringsudfordringer for danskfaget. Foredrag ved Konference om danskfaget i hhx efter reformen arrangeret af Undervisningsministeriet. Odense. 22. april 2009. Kl. 13.45-15.00. 70 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Interaktive teksttyper i danskundervisningen. Kursus ved VIA, Center for Undervisningsmidler, Skive. S.m. Thorkild Hanghøj. 20. april 2009. Kl. 9-15. 12 deltagere.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal kanonundervisning – på vej mod et nyt paradigme for danskfaget?. Foredrag med debatøvelser ved N. Zahles Seminarium for 250 studerende. København. 14. april 2009. Kl. 11.00-12.30.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Brug af medier i undervisningen i de gymnasiale uddannelser. Foredrag ved Landstræf for UngVoks/Gym-konsulenter. Center for Undervisningsmidler ved University College Copenhagen (CFU – UCC). Glostrup. 31. marts 2009. Kl. 16-18.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Multimodal mediekompetence, it og evaluering - tre didaktiseringsudfordringer for danskfaget. Foredrag ved konference arrangeret af Undervisningsministeriet om Digital skriftlig eksamen i dansk på stx. Oure Kostgymnasium. 20.11.2008. Kl. 11-12.30.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Når nye medier fungerer. Oplæg for gymnasielærere ved Center for undervisningsmidler. Skive. 10.3.2008. Kl. 13-16.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Kulturfagenes didaktik på hhx. Workshopoplæg ved konferencen Fag og didaktik - med fagsamspil som udfordring på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Odense. 6.3.2008. Kl. 14.30-15.30. (Udkommer senere som artikel).

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Danskfagets mediepædagogik - historie, teori og ny praksis. Oplæg ved Dansklærerforeningen/G's årsmøde. Horsens. 5.10.2007.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Kritik og konstruktion af et selvfølgeligt begreb - kontekst - ud fra en situativ-kognitiv tilgang. Oplæg ved første møde for Netværk for danskfagenes didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 15.6.2007.

Nikolaj Frydensbjerg Elf: Fra literacy over media literacy til semiocy. Oplæg på Frederiksberg Gymnasium til efteruddannelseskonsortium af gymnasielærere om Nye medier i dansk ved Nicolai Knudsen. 5.3.2007.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Når nye medier fortæller: Computer og Internet i dansk. Kursus (sammen med Thorkild Hanghøj) på Amtscentret for Undervisning, Københavns Amt, Glostrup. 30.11.06.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Syn for sagn: Forskningsresultater fra et mediepædagogisk eksperiment med faglighedsrapporterne anvendt på H.C. Andersen i dansk på hhx. Foredrag (sammen med Sebastian Horst og Tomas Højgaard) ved Undervisningsministeriets konference for faglige fora 1.11.2006, Torvehallerne, Vejle.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Videnskabsteori, anvendt. Foredrag holdt ved Forskerspirernes seminar på Syddansk Universitet, Odense. 31.04.2006.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Mediepædagogik i teori og praksis. Ph.d.-seminar holdt ved Karlstads Universitet, Sverige. 09.03.06.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Fra tegnteori til curriculumtænkning: Dewey og Peirce som indgang til literacy. Forelæsning holdt til deltagere i Literacies.net mhp. udvikling af forskningsansøgning. DPU, København. 27.02.06. Kl. 10-11.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Forskning i dansk - andres og min egen. Foredrag holdt på DEL for PD-studerende. Århus. 01.11.05.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Fremtidens mediepædagogik: Hvor er vi på vej hen, og hvordan kommer vi dertil?. Foredrag for lærere mv. på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. 01.09.05.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Undervisning i mundtlighed. Foredrag  holdt på masteruddannelsen Danskfagets didaktik, ved Frans Gregersen m.fl., Københavns Universitet. København. April 2004.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Undervisning i mundtlige genrer. Foredrag  holdt på overbygningskurset Genreteori ved Anne Borup, Center for Dansk og Engelsk, Syddansk Universitet, Kolding. April 2004.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Medieundervisning i gymnasiets danskundervisning. Præsentation for nordisk netværk af medieforskere, Örebro Universitet. 29.09.04

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Hvor skal vi hen, du?. Åbningstale til konference om Dansk i fremtidens læreruddannelser på seminarier og universiteter på Syddansk Universitet, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Fremtidens danskfag – i forhold til eud og sosu. Foredrag holdt ved Undervisningsministeriets årsmøde for dansklærere på eud og sosu, Odense Handelsskole, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Fremtidens danskfag - et metablik. Foredrag holdt for OB-studerende i danskfagets didaktik, DPU. København, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Fremtidens danskfag på hf. Foredrag holdt for dansklærere på hf i Silkeborg, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Det udvidede værk. Foredrag holdt ved Dansklærerforeningens efteruddannelseskurser september, Københavns Universitet, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Videnskabsteori. Foredrag holdt ved Forskerspirernes seminar, Rødding Højskole, 2003. (Foredrag også publiceret som artikel på www.forskerspirer.dk).

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Læremidler i fremtidens danskfag. Foredrag holdt ved Læremiddelgruppen på DIG, 2003.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Tilbage til virkeligheden: Hal Foster og den amerikanske neoavantgarde. Forelæsning for professor Morten Strædes billedkunsthold, Det Kgl. Danske Kunstakademi, 2001.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Væbnet med billeder: Michael Strunge i transformationsfeltet. Forelæsning for lektor Marianne Stidsens overbygningskursus Michael Strunge og 80’er-gespenstet, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 2001.

Elf, Nikolaj Frydensbjerg: Talrige komma- og grammatikforedrag og foredrag om skriftlig kommunikation grundet min tilknytning til Det flyvende kommakorps under Dansk Sprognævn. For at illustrere spændvidden har jeg bl.a. undervist lærere på Grindsted Skole, informationsmedarbejdere på Egmont, kommunikationsfirmaet Tribal Dbb, managementfirmaet McKinsey og elvirksomheden NESA, 1997-2000.

Udskrift
SmartSite Publisher