Nikolaj Frydensbjerg Elf
Forside
Forskning og udvikling
CV
Publikationer
Aktiviteter
Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk
Optræden i massemedier
Løbende redaktionsarbejde
Peer review
Foredrag og mundtlige bidrag
Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter
Uddannelse
Ansættelser
Personligt
Forfatteri
Undervisning og foredrag
Kontakt

Løbende redaktionsarbejde

 

Redaktør af forskningstidsskrift


2014-

Medredaktør af L1 Educational Studies in Language and Literature. Tidsskriftet er i den bibliometriske forskningsindikator (BFI) rangeret som 2 (det højeste).

 

1997-99 og 2001

Medredaktør af institutbladet Reception (se www.reception.hum.ku.dk)


Medlem af redaktionskomite


2014-

Medlem af redaktionskomité for tidsskriftet LearningTech - Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. Peer-reviewet tidsskriftt. Fungerer også som reviewer.
 

 

Redaktør af formidlingstidsskrift

 

2009-2014

Redaktør (s.m. Marianne Abrahamsen og Anne Jensen) af nyhedsbrevet GymPæd 2.0 udsendt af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Mål: Formidling af ny forskning i gymnasiepædagogik.

Udskrift
SmartSite Publisher